Belangrijke data               

Als leden voorstellen willen indienen dan dienen deze schriftelijk een maand voor aanvang van de vergadering ingediend te zijn. Deze termijn is afgesproken zodat het ingediende voorstel ook op de agenda vermeld wordt.