Hieronder staan de reglementen die van toepassing zijn op onze vereniging.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Bestuursreglement alcohol in de kantine